beeldende vorming, erfgoed en techniek.PDF
mediawijsheid-media, beeldend.PDF
m1
logobeeldrijkDrenthe2

ONDERWIJS

Kunstenaars/docenten organiseren lessen en workshops in het basis- en voortgezet onderwijs

Onze tijd vraagt een mix van allerlei vaardigheden; communicatie, creativiteit, kritisch denken, ICT-geletterdheid, probleemoplossende vaardigheden en samenwerken. Het onderwijs kan via cultuur-, kunst-, en mediaeducatie daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Dat kan door vaklessen, maar ook door de kunstvakken te integreren (kunst als middel).

Door de verwerking van de leerstof in de vorm van bijvoorbeeld een filmpje leren de leerlingen veel meer dan alleen de leerstof. Ze leren samenwerken, ze leren de stof ‘verpakken’, leren ICT-vaardigheden. Door vakoverstijgend te werken kan het onderwijs levensechter en betekenisvoller worden.

Beeldrijkteam van beeldende onderwijs professionals.

Om invulling en begeleiding te geven aan deze nieuwe ontwikkelingen is visie, kennis en ervaring nodig. Het docententeam van Beeldrijk Assen biedt hiervoor verschillende diensten gecertificeerd door Kunstkeur.

Het team heeft jarenlange ervaring in ontwikkeling en uitvoering van lessen en projecten op allerlei scholen in Drenthe (Kunstmenu, specifieke lessen en maatwerkprojecten) die aansluiten bij de actualiteit en de vraag van de school.

Diensten die wij u kunnen bieden:

-Ontwerpen en geven van lessen beeldende vorming en media binnen basis- en voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, mbo en hbo in Drenthe, Groningen en Friesland.

-Ontwerpen en geven van vakoverstijgende lessen en projecten (onderdeel van doorgaande leerlijn)

-Vakoverstijgende projecten ontwikkelen voor actuele, bijzondere situaties, denkend aan o.a projecten bij fusies, vieringen en nieuwbouw.

-Deskundigheidsbevordering aan leerkrachten en docenten in PO, VO, SBO en HBO (pabo)

-Meedenken in visie ontwikkeling cultuureducatie op uw school.

-Samenwerking in het aanvragen van subsidies via Compenta ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’

-CJP-participant te betalen uit CJP-gelden.

contactpersonen: Johannes de Vries

Han Mulder

Kunst, cultuur en techniek
aanbod Media, Mediawijs
Kits primair